administration of the fund nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

administration of the fund nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm administration of the fund giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của administration of the fund.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • administration of the fund

    * kinh tế

    quản lý vốn