actuating cam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actuating cam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actuating cam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actuating cam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • actuating cam

  * kỹ thuật

  cam điều khiển

  cam truyền động

  cơ khí & công trình:

  cam cần đẩy

  cam tác động