abronia elliptica nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abronia elliptica nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abronia elliptica giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abronia elliptica.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • abronia elliptica

    Similar:

    snowball: plant having heads of fragrant white trumpet-shaped flowers; grows in sandy arid regions

    Synonyms: sweet sand verbena

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).