abronia fragrans nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abronia fragrans nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abronia fragrans giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abronia fragrans.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • abronia fragrans

    Similar:

    sweet sand verbena: taller than Abronia elliptica and having night-blooming flowers

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).