abronia maritima nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abronia maritima nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abronia maritima giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abronia maritima.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • abronia maritima

    Similar:

    beach pancake: plant having hemispherical heads of wine-red flowers; found in coastal dunes from California to Mexico

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).