abronia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abronia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abronia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abronia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • abronia

    genus of western North American herbs having showy flowers

    Synonyms: genus Abronia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).