abandoned goods nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abandoned goods nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abandoned goods giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abandoned goods.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • abandoned goods

  * kinh tế

  hàng hóa bị bỏ

  hàng vô chủ

  * kỹ thuật

  giao thông & vận tải:

  hàng bị bỏ