trúng giải trong Tiếng Anh là gì?

trúng giải trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trúng giải sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trúng giải

    xem đoạt giải