tiên nghiệm trong Tiếng Anh là gì?

tiên nghiệm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiên nghiệm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tiên nghiệm

  * dtừ

  prior (philosophy), priori

  toán xác suât tiên nghiệm pribability a priori

  * dtừ

  portulate

  * ttừ

  transcendental

  nhận thức tiên nghiệm transcedental cognition

  thuyết tiên nghiệm transcendentalism

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tiên nghiệm

  a priori, transcendental