thế vận hội trong Tiếng Anh là gì?

thế vận hội trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thế vận hội sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • thế vận hội

  the olympic games; the olympics; olympiad

  những người đoạt huy chương thế vận hội the olympic medallists

  tập luyện để đi dự thế vận hội to train for the olympic games

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • thế vận hội

  * noun

  olympic games

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • Thế Vận Hội

  the (World) Olympic Games

 • thế vận hội

  Olympic games