thói côn đồ trong Tiếng Anh là gì?

thói côn đồ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thói côn đồ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thói côn đồ

    * dtừ

    thuggee