tay săn ảnh trong Tiếng Anh là gì?

tay săn ảnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tay săn ảnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tay săn ảnh

    paparazzi, person chasing celebrities in order to take pictures