tự duy trì trong Tiếng Anh là gì?

tự duy trì trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tự duy trì sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tự duy trì

    self maintained