nhìn thấy được trong Tiếng Anh là gì?

nhìn thấy được trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhìn thấy được sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhìn thấy được

    * thngữ

    to open up