nhìn tổng quát trong Tiếng Anh là gì?

nhìn tổng quát trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhìn tổng quát sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhìn tổng quát

    * dtừ

    survey, coup d'oeil