nhìn chằm chằm trong Tiếng Anh là gì?

nhìn chằm chằm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhìn chằm chằm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhìn chằm chằm

    to look fixedly at somebody/something; to stare at somebody/something; to gaze at somebody/something

    nhìn chằm chằm khiến ai phải im lặng to stare somebody into silence

    nhìn chằm chằm khiến ai phải bối rối to stare somebody out of countenance