ngựa màu hạt dẻ trong Tiếng Anh là gì?

ngựa màu hạt dẻ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngựa màu hạt dẻ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngựa màu hạt dẻ

    * dtừ

    chestnut