ngựa gỗ trong Tiếng Anh là gì?

ngựa gỗ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngựa gỗ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngựa gỗ

    rocking-horse

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ngựa gỗ

    rocking-horse