ngọc cơ trong Tiếng Anh là gì?

ngọc cơ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngọc cơ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ngọc cơ

    basket with a beak (Cao Dai)