ngũ cốc trong Tiếng Anh là gì?

ngũ cốc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngũ cốc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ngũ cốc

  cereals; grain

  chợ ngũ cốc grain market

  kho ngũ cốc granary

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • ngũ cốc

  Cereals, grain food-stuffs

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • ngũ cốc

  cereal, grain