náo nhiệt trong Tiếng Anh là gì?

náo nhiệt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ náo nhiệt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • náo nhiệt

  * ttừ

  animated; boisterous; noisy; loud; tumultous

  sự náo nhiệt animation

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • náo nhiệt

  * adj

  animated

  sự náo nhiệt: animation

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • náo nhiệt

  animated, eventful, bustling