náo nhiệt lại trong Tiếng Anh là gì?

náo nhiệt lại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ náo nhiệt lại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • náo nhiệt lại

    * ngđtừ

    reanimate