náo động trong Tiếng Anh là gì?

náo động trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ náo động sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • náo động

  get into a flurry, cause a stir

  nghe tiếng nổ, mọi người náo động cả lên everyone got into a flurry because of an explosion; an explosion sent everyone onto a flurry

  tin làm náo động cả thành phố the news caused a stir in the town

  stir up, agitate, disturb, work up; agitated, disturbed, worked-up, wrought-up

  gây náo động create agitation

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • náo động

  Get into a flurry, cause a stir

  Nghe tiếng nổ, mọi người náo động cả lên: Everyone got into a flurry because of an explosion; an explosion sent everyone onto a flurry

  Tin làm náo động cả thành phố: The news caused a stir in the town

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • náo động

  to cause a stir; stir, commotion, fuss, tumult