mơ mộng trong Tiếng Anh là gì?

mơ mộng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ mơ mộng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • mơ mộng

  to be lost in daydreams/in reverie, to have one's head in the clouds; to dream idle dreams

  mơ mộng về tương lai to daydream about the future

  người hay mơ mộng daydreamer

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • mơ mộng

  * adj

  dreamy

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • mơ mộng

  dreamy, unrealistic