màu tối trong Tiếng Anh là gì?

màu tối trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ màu tối sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • màu tối

    * dtừ

    duskiness