màu cát trong Tiếng Anh là gì?

màu cát trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ màu cát sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • màu cát

    * dtừ

    sand

    * ttừ

    sandy