liệng trong Tiếng Anh là gì?

liệng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liệng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • liệng

  * đtừ

  to throw; to fling; to hurl; to sling

  liệng đá vào người ai& to sling stones at somebod

  to soar; to hover

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • liệng

  * verb

  to throw; to fling; to hurl; to sling

  liệng đá vào người ai: to sling stones at somebody to soar ; to hover