liệng xuống trong Tiếng Anh là gì?

liệng xuống trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liệng xuống sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liệng xuống

    * dtừ

    volplane

    * nđtừ

    volplane