lan truyền đi trong Tiếng Anh là gì?

lan truyền đi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lan truyền đi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lan truyền đi

    * nđtừ

    travel