lan ngọc điểm trong Tiếng Anh là gì?

lan ngọc điểm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lan ngọc điểm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lan ngọc điểm

    saccolabium albo - linecatum