lan thanh ngọc trong Tiếng Anh là gì?

lan thanh ngọc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lan thanh ngọc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lan thanh ngọc

    cymbidium estuatum