lễ nhậm chức cho trong Tiếng Anh là gì?

lễ nhậm chức cho trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lễ nhậm chức cho sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lễ nhậm chức cho

    * ngđtừ

    induct