lễ khai trường trong Tiếng Anh là gì?

lễ khai trường trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lễ khai trường sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lễ khai trường

    xem lễ khai giảng