lễ khai giảng trong Tiếng Anh là gì?

lễ khai giảng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lễ khai giảng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lễ khai giảng

    beginning of term; start of the (new) school year; start of the (new) academic year