lễ dâng bánh rượu trong Tiếng Anh là gì?

lễ dâng bánh rượu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lễ dâng bánh rượu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lễ dâng bánh rượu

    * dtừ

    offertory