lễ đăng quang trong Tiếng Anh là gì?

lễ đăng quang trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lễ đăng quang sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lễ đăng quang

    coronation; enthronement