ga xuất phát trong Tiếng Anh là gì?

ga xuất phát trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ga xuất phát sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ga xuất phát

    station of departure