ga đường sắt trong Tiếng Anh là gì?

ga đường sắt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ga đường sắt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ga đường sắt

    xem ga xe lửa