ước chương trong Tiếng Anh là gì?

ước chương trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ước chương sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ước chương

    * dtừ

    convention, treaty