đức lạt-ma trong Tiếng Anh là gì?

đức lạt-ma trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đức lạt-ma sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đức lạt-ma

    * dtừ

    lama