đục thủy tinh thể trong Tiếng Anh là gì?

đục thủy tinh thể trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đục thủy tinh thể sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đục thủy tinh thể

    (y học) cataract