đục khoét trong Tiếng Anh là gì?

đục khoét trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đục khoét sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đục khoét

  squeeze money from,squeeze

  quan lại đục khoét dân the mandarins squeezed the people

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đục khoét

  Squeeze money from,squeeze

  Quan lại đục khoét dân: The mandarins squeezed the people

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đục khoét

  to hollow out, extort