độ tin cậy trong Tiếng Anh là gì?

độ tin cậy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ độ tin cậy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • độ tin cậy

    xem độ an toàn

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • độ tin cậy

    reliability