độ bo trong Tiếng Anh là gì?

độ bo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ độ bo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • độ bo

    (degree of) concentration (chemical, e.g.)