độ hở trong Tiếng Anh là gì?

độ hở trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ độ hở sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • độ hở

    * dtừ

    play, gap, windage, clearance