độ phân cực trong Tiếng Anh là gì?

độ phân cực trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ độ phân cực sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • độ phân cực

    * dtừ

    polarization