độ nghiêng trong Tiếng Anh là gì?

độ nghiêng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ độ nghiêng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • độ nghiêng

    gradient; declination