độ khúc xạ trong Tiếng Anh là gì?

độ khúc xạ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ độ khúc xạ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • độ khúc xạ

    * dtừ

    refraction