độ gia tốc trong Tiếng Anh là gì?

độ gia tốc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ độ gia tốc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • độ gia tốc

    degree of acceleration