độ an toàn trong Tiếng Anh là gì?

độ an toàn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ độ an toàn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • độ an toàn

    fail-safety; reliability